Her er- og blir du noe
Skolen

Kvadraturen skolesenter har en historie som kan føres helt tilbake til 1812. Da ble det etablert en søndagsskole i Kristiansand. Formålet var å gi unge håndverkere nødvendig og nyttig kunnskap.

I dag er Kvadraturen skolesenter en av Norges største videregående skoler. Skolesenteret rommer også Fagskolen. Det totale antall elever og studenter ved skolen er ca. 1400.

 • Rektor: Morten Torkelsen
 • Antall ansatte: ca. 260
 • Pedagogisk personale: ca. 210
 • Andre ansatte: ca. 50
  Kvaderaturen Skole Av Xpressprint 74

Studieretninger:
Studiespesialiserende, Idrettsfag, Påbygging til generell studiekompetanse, Elektrofag, Helse- og oppvekstfag, Teknikk og industriell produksjon samt TAF (teknisk allmennfag).

I tillegg driver skolen en stor avdeling for alternativ undervisning, en fengselsskoleavdeling, Fagskole og kursvirksomhet.

Skolens totale budsjett er 150 millioner kroner.


En skole i endring - en skole for framtiden

Kvadraturen skolesenter har vært inne i en stor endringsprosess. Høsten 2003 flyttet vi inn i nye lokaler. Kvadraturen skolesenter vektlegger å være oppdaterte både teknisk, pedagogisk og metodisk. Vi vil utvikle en skole som
Kvaderaturen Skole Av Xpressprint 49

 • legger til rette for tilpasset opplæring for alle grupper elever på en mest mulig inkluderende og omsorgsfull måte.
 • gir elevene muligheter til å utvikle både de kreative og sosiale evnene ved siden av de faglige.
 • oppfordrer elevene til å være aktive og informasjonssøkende. 
 • oppfordrer til samarbeid over faggrenser mellom lærere og elever.
 • tar vare på de tilsatte og legger til rette for personlig; faglig, pedagogisk og sosial utvikling.
 • tar vare på den enkelte avdelings egenart og skolens fellesskap.
 • gir mulighet til å ta vare på yrkestradisjoner, men i stor grad også åpner for nye undervisningsmetoder.
 • satser på helhet i utdanningen gjennom ferdighetstrening, kunnskapssøking, yrkesretting, prosjektarbeid, temaundervisning, tverrfaglighet, IKT og bruk av ulike medier.
 • fremstår som et tverrkulturelt møtested.
 • åpner seg både mot lokalsamfunnet og mot nasjonale og internasjonale kontakter.